Tình hình và đặc điểm của suy thận mạn ở một xã đồng bằng tỉnh Thừa Thiên Huế

Tình hình và đặc điểm của suy thận mạn ở một xã đồng bằng tỉnh Thừa Thiên Huế

Võ Tam // Y học thực hành. – Năm 1999, tháng , số 5, chuyên đề , tập 365, tr. 46-4    

Xác định tỉ lệ mắc suy thận mạn (STM) ở đối tượng từ 15 tuổi trở lên. Khảo sát giai đoạn, nguyên nhân của số bệnh nhân STM được phát hiện. Tỉ lệ mắc suy thận mạn là 1% hay gặp hơn ở nữ. Suy thận mạn giai đoạn 1: 0,27%, giai đoạn II: 0,55%; giai đoạn IIIa: 0,09%. STM giai đoạn cuối cần điều trị thay thế thận suy là 0,09% dân được khám. Nguyên nhân gây STM chiếm tỉ lệ cao nhất là viêm thận bể thận mạn tính 63,4%, trong đó có sỏi tiết niệu kèm theo là 36,3%

MÃ TÀI LIỆU

NTH.00631

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...