Tổn thương khu trú trong gan

Tổn thương khu trú trong gan một giải thuật chẩn đoán dựa vào ánh sáng của các kỹ thuật hình ảnh thông dụng

Bs. Nguyễn Quý Khoáng; BS Nguyễn Quang Trọng

DOWNLOAD BÀI GIẢNG TẠI ĐÂY : https://goo.gl/szUMju

 

 

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/