TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG NHI KHOA CƠ BẢN 2E

TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG NHI KHOA CƠ BẢN 2E.Các trường hợp lâm sàng Nhi khoa Cốt lõi hướng dẫn bạn suy nghĩ về bệnh nhân như một toàn thể, chứ không phải như là một chuỗi các triệu chứng không được kết nối. Với cách tiếp cận thực tế liên quan đến lý thuyết cơ bản, series kiến thức tích hợp của bạn với thực tế quản lý vấn đề lâm sàng, và cung cấp một cơ sở cho việc phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề.

Các lĩnh vực cốt lõi của học đại học được bao trùm theo một trình tự hợp lý của các hoạt động học tập: mỗi trường hợp được tiếp theo là một câu trả lời chi tiết, cùng với một số câu hỏi theo phong cách OSCE để giúp bạn thực hành cho kỳ thi. Tư vấn liên quan đến các câu hỏi phong cách OSCE và câu trả lời cũng có ở cuối mỗi phần.

Khái niệm và thông tin quan trọng được đánh dấu, và bố trí thân thiện với người đọc phản ánh chính xác các loại câu hỏi mà bạn sẽ gặp phải, tạo nên sự trợ giúp hoàn hảo cho tất cả các loại trường hợp kiểm tra.

Loạt sách trường hợp lâm sàng cốt lõi này là một công cụ vô giá trong việc khám lâm sàng, là một sự trợ giúp cần thiết cho tất cả các sinh viên đại học y khoa ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình đào tạo lâm sàng.

Cuốn sách đầy đủ toàn diện này bao gồm tất cả các khía cạnh của tua lâm sàng Nhi, từ khám sơ sinh và các vấn đề tiềm tàng đến vấn đề phát triển, điều kiện Nội khoa và các vấn đề về hành vi.

Năm Xuất bản:

      2011

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Core Clinical Cases in Paediatrics Second Edition

Product details
File Size: 2583 KB
Print Length: 168 pages
Publisher: CRC Press; 2 edition (October 28, 2011)
Publication Date: October 28, 2011
Sold by: Amazon Digital Services LLC
Language: English

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/