TƯƠNG TÁC THUỐC TRONG CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM 4E

TƯƠNG TÁC THUỐC TRONG CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM 4E 2018.Phiên bản sửa đổi và cập nhật thứ tư của cuốn sách “Tương tác thuốc trong các bệnh truyền nhiễm” cung cấp một văn bản mà sẽ giúp nâng cao kiến ​​thức lâm sàng của bạn về các cơ chế phức tạp, rủi ro, và hậu quả của tương tác thuốc có liên quan đến kháng sinh, nhiễm trùng, và viêm.

Ấn bản thứ tư có 5 chương mới bao gồm các tài liệu không được đề cập trong các phiên bản trước. Những chương mới mô tả tương tác của một số loại thuốc như kháng virus không phải HIV, thuốc chống ký sinh trùng sốt rét, thuốc chống giun sán, macrolide và các tác nhân ketolide.

Một chương mới mẻ về các nghiên cứu thăm dò cocktail đã được bao gồm để làm nổi bật một công cụ nghiên cứu quan trọng cho sự phát triển thuốc. Các tương tác thuốc-cytokine mới được nhấn mạnh, thể hiện sự cần thiết phải nâng cao hiểu biết của chúng ta về mối tương quan phức tạp của các bệnh nhiễm trùng cấp tính, viêm, và nguy cơ tương tác thuốc. Bảng thông tin cụ thể về tương tác thuốc được cung cấp trong suốt các chương như một nguồn tài nguyên lâm sàng nhanh chóng.

• Thông tin cập nhật và chuẩn xác về tương tác thuốc kháng khuẩn

• Các bảng cung cấp thông tin về mức độ của sự tương tác cho từng thuốc kháng khuẩn cụ thể.

• Thảo luận chuyên sâu về cơ chế và con đường tiềm năng của sự tương tác

• Chương mới về thuốc kháng virus không HIV, sốt rét, ký sinh trùng, và macrolide, azalide và ketolide

• Chương mới về nghiên cứu thăm dò-cocktail như một công cụ để nghiên cứu tương tác thuốc

• Bao gồm các tác nhân kháng khuẩn và tương tác thuốc liên quan

• Giới thiệu về thiết kế nghiên cứu và phân tích, và tương tác thuốc-thực phẩm

• Một quan điểm mới về tương tác thuốc-cytokine

• Chương mới có thẩm quyền về cân nhắc tương tác thuốc trong quá trình phát triển thuốc

Năm Xuất bản:

      2018

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Drug Interactions in Infectious Diseases: Mechanisms and Models of Drug Interactions 4th ed. 2018

Product details
Series: Infectious Disease
Hardcover: 326 pages
Publisher: Humana Press; 4th ed. 2018 edition (March 6, 2018)
Language: English

Phiên bản thứ 4 của Tương tác thuốc trong các bệnh truyền nhiễm đang được chia thành hai khối riêng biệt – “Cơ chế và mô hình tương tác thuốc” và “Tương tác thuốc kháng khuẩn”.

Khối lượng này, “Cơ chế và mô hình tương tác thuốc” cung cấp một văn bản nâng cao kiến ​​thức lâm sàng về các cơ chế phức tạp, rủi ro và hậu quả của tương tác thuốc liên quan đến kháng sinh, nhiễm trùng và viêm. Cuốn sách cung cấp một đánh giá toàn diện về dược lý lâm sàng cơ bản với sự tập trung vào sự trao đổi chất và tương tác thuốc qua trung gian vận chuyển. Các chương này giải quyết các tài liệu không thể lấy ra dễ dàng trong các tài liệu y khoa, bao gồm các tài liệu tập trung vào mối tương quan phức tạp của nhiễm trùng cấp tính, viêm và nguy cơ tương tác thuốc trong chương Cytokine. Các chương tương tác thuốc-thực phẩm và thảo dược-thuốc vẫn là tài nguyên dứt khoát. Một chương mới về in vitromô hình hóa các tương tác thuốc được đưa vào cùng với các cập nhật về thiết kế và phân tích dữ liệu các nghiên cứu tương tác thuốc lâm sàng. Thảo luận có thẩm quyền về các mô hình cho việc ra quyết định quy định về tương tác thuốc-ma túy cung cấp khuôn khổ cần thiết để hỗ trợ phát triển thuốc kháng khuẩn. Đánh giá ngắn gọn này về cơ chế và mô hình tương tác thuốc cung cấp những hiểu biết quan trọng cho các học viên chăm sóc sức khỏe cũng như các nhà khoa học về phát triển thuốc.

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/