Ứng dụng công nghệ 3D thực tại ảo mô phỏng cơ thể người trong hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu

Ứng dụng công nghệ 3D thực tại ảo mô phỏng cơ thể người trong hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu.Trong bối cành nền giáo dục đào tạo theo “Định hướng nội dung” trờ nên bất cập và xuất hiện nhiều nhược điểm, các trường đang thấy rõ được tầm quan trọng của mô hình đào tạo học đi đôi với hành giúp sinh viên phát triển năng lực một cách toàn diện sau khi ra trường. Để phục vụ tốt cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu, các trường cần phải thực hiện đào tạo gắn liền với thực tiễn thông qua các mô hình thực hành. Điều này lại cực kỳ quan trong đối với các sinh viên ngành y liên quan đến giải phẫu học vì không có xác ngirời để thực hành. Mục tiêu cùa hệ thống mô phỏng được xây dựng hướng đến việc ứng dụng công nghệ 3D thực tại ảo mô phỏng cơ thể người Việt Nam trực quan, chính xác với ti lệ 1:1 với đầy đủ các hệ cơ quan cho phép khả năng tương tác trực tiếp trên không gian 3D. Hệ thống hỗ trợ, phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong khối ngành khoa học sức khỏe tiếp cận được với các mục tiêu nghề nghiệp, cỏ thể làm việc trong một thế giới mới đầy năng động và thay đổi nhanh.

MÃ TÀI LIỆU

YHHCM.2019.00216

Giá :

 10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/