Xác định hàm lượng iod tồn lưu trong muối trộn iod để phòng chống bệnh bướu cổ

Tên bài báo:Xác định hàm lượng iod tồn lưu trong muối trộn iod để phòng chống bệnh bướu cổ

Tác giả:    Đoàn Khắc Hoà, Nguyễn Văn Tỉnh

Tên tạp chí:    Y học Việt Nam

Năm xuất bản:    1997    Số:    8    Tập:    219    Trang:    69-76

Tóm tắt:    Điều tra thực trạng chất lượng muối iod hiện sử dụng trong cộng đồng ở một số địa phương miền núi phía Bắc Việt Nam. Xác định hàm lượng iod tồn lưu trong muối iod (MI) theo các tháng trong một năm đun sôi và rang khô. MI đã tới đồng bào dân tộc Mông Hà Giang, Tày Lạng Sơn và Giấy Lai Châu và 100% đồng bào đã sử dụng MI với chất lượng cao. Đồng bào dân tộc Sán dìu Bắc Thái và dân tộc Dao Lạng Sơn sử dụng MI kém chất lượng vì đồng bào phải mua MI của tư thương bán ở chợ hoặc đến đổi gạo, thóc, ngô, khoai… Hàm lượng iod trong MI giảm dần theo các tháng trong 1 năm. Hàm lượng iod trong MI sau khi rang khô 5 phút giảm đi trung bình 50%. Hàm lượng iod tồn lưu trong MI sau khi đun sôi 4 phút, 8 phút, 30 phút có giảm dần đi nhưng vẫn đảm bảo chất lượng quy định.

MÃ TÀI LIỆU

NTH.00673

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/