ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NGƯỜI BỆNH SUY TIM NGOẠI TRÚTẠI KHOA TIM MẠCH- LÃO HỌC BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NGƯỜI BỆNH SUY TIM NGOẠI TRÚ TẠI KHOA TIM MẠCH- LÃO HỌC BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG
Nguyễn Công Thành, Phan Quốc Thắng,
Trần Kim Minh, Phan Thanh Trúc
TÓM TẮT
Nền tảng: Nhiều người bệnh suy tim thiếu kỹ năng tự chăm sóc. Tư vấn và thúc đẩy việc tự chăm sóc cho người bệnh suy tim giúp giảm tỷ lệ nhập viện liên quan đến suy tim.
Mục tiêu: Đánh giá tỷ lệ nắm vững kiến thức các bước tự chăm sóc tại nhà trước và sau tư vấn.
Đánh giá tỷ lệ thực hiện đạt các bước tự chăm sóc tại nhà, tỷ lệ tái nhập viện của người bệnh suy tim và một số yếu tố liên quan.
Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang có can thiệp

MÃ TÀI LIỆU

 DTCCS.2022.0058

Giá :

 

Liên Hệ

0915.558.890


Kết quả: Nghiên cứu có 81 người bệnh suy tim mạn trong chương trình quản lý người bệnh suy tim ngoại trú của Bệnh viện Tim mạch An Giang. Tuổi trung bình 66 tuổi ± 12,4, thấp nhất 33, cao nhất 91. Nữ tỷ lệ 51,9. Suy tim NYHA độ III chiếm tỷ lệ 84%. Tỷ lệ người bệnh nắm vững kiến thức toàn bộ các bước trước tư vấn chỉ đạt 2,5%, sau tư vấn có cải thiện đạt 11,1% (p= 0,01). Tỷ lệ tái nhập viện > 2 lần sau 3 tháng xuất viện 29,6% và có liên quan với tỷ lệ nắm vững toàn bộ các bước tự chăm sóc tại nhà sau tư vấn (p = 0,03).
Kết luận: Tỷ lệ nắm vững kiến thức toàn bộ các bước tự chăm sóc tại nhà của người bệnh suy tim sau tư vấn đạt 11,1%. Tỷ lệ tái nhập viện sau 3 tháng xuất viện 29,6%. Có mối liên quan giữa tỷ lệ tái nhập viện với tỷ lệ nắm vững toàn bộ kiến thức tự chăm sóc tại nhà của người bệnh suy tim.

Suy tim là một hội chứng bệnh lý rất thường gặp và là hậu quả của nhiều bệnh về tim mạch như tăng huyết áp, bệnh động mạch vành, bệnh van tim, … Suy tim là tình trạng bệnh lý trong đó cung lượng tim không đủ để đáp ứng nhu cầu oxy của cơ thể trong mọi tình huống sinh hoạt của bệnh nhân [1]. Tại việt nam, nhiều chương trình quản lý người bệnh ( NB) suy tim được triển khai, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm tỷ lệ tái nhập viện và giảm tỷ lệ tử vong cho NB suy tim [2], [3],[4], [5].
Tại Bệnh viện Tim Mạch An Giang, NB suy tim trước khi xuất viện đã được tư vấn, giáo dục các bước tự chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà thông qua Chương trình quản lý suy tim tại Bệnh viện Tim mạch An Giang. Nhằm đánh giá bước đầu kết quả chương trình này, chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu: “Đánh giá hiệu quả Chương trình quản lý người bệnh suy tim ngoại trú tại Khoa Tim mạch-Lão học, Bệnh viện Tim mạch An Giang với 2 mục tiêu

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/