Hiệu quả ứng dụng hệ thống Open eLIS trong quản lý thông tin xét nghiệm tại Việt Nam

Hiệu quả ứng dụng hệ thống Open eLIS trong quản lý thông tin xét nghiệm tại Việt Nam
Initial evaluation of Open eLIS system application for laboratory information management in Vietnam
Tác giả: Phan Thị Thu Hương, Nguyễn Việt Nga, Nguyễn Duy Thái, Bùi Thị Thu Hiền, Landgraf Kenneth Michael
Tóm tắt:
Open eLIS là một hệ thống thông tin phòng xét nghiệm điện tử nguồn mở do hệ thống phòng xét nghiệm y tế công cộng của Hoa Kỳ phát triển và hỗ trợ Việt Nam triển khai ứng dụngtại các cơ sở xét nghiệm trên toàn quốc. Ứng dụng hệ thống Open eLIScho thấy các cải thiện rõ rệt trong công tác đảm bảo chất lượng xét nghiệm HIV/AIDS nói riêng và các xét nghiệm khác nói chung, cụ thể như về giảm lỗi, sai sót trong xét nghiệm dưới 0,1%, rút ngắn thời gian trả kết quả xét nghiệm từ 20%-25%, giảm tải trên 50% khối lượng công việc ghi chép, quản lý dữ liệu, giảm chi phí hành chính và nhân sự,kết nối trao đổidữ liệu với các hệ thống khác giúp tăng cường và nâng cao giá trị dữ liệu xét nghiệm.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/