HÌNH ẢNH HỌC VIÊM KHỚP VÀ BỆNH XƯƠNG CHUYỂN HÓA

HÌNH ẢNH HỌC VIÊM KHỚP VÀ BỆNH XƯƠNG CHUYỂN HÓA.Cuốn sách này sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại bao phủ đầy đủ các kỹ thuật hình ảnh có sẵn để hỗ trợ cho việc chẩn đoán và quản lý điều trị các bệnh thấp khớp. 

Được viết bởi các chuyên gia trong hình ảnh học cơ xương, minh họa đa dạng, đầy màu sắc kèm theo văn bản trình bày các phương thức mới nhất để chẩn đoán và giám sát bệnh tật – MRI, CT, siêu âm, y học hạt nhân, DXA – cũng như các thủ tục can thiệp. 

Năm Xuất bản:

      2010

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Bạn sẽ tìm thấy các thông tin toàn diện về các bệnh lý thấp khớp, bao gồm cả phát hiện xương khớp và ngoài khớp. 

Ấn bản này đưa bạn đi đầu trong hình ảnh học viêm khớp và các bệnh xương chuyển hóa – một tài liệu tham khảo phải có cho các bác sĩ và chuyên gia hình ảnh.

* Bao gồm tất cả các phương thức hình ảnh có liên quan đến bệnh thấp khớp, các ứng dụng và chỉ định của từng phương thức đó.

* Kết hợp với cách bố cục thân thiện, phù hợp đầy màu sắc để tham khảo nhanh chóng và dễ dàng.

* Một thư viện hình ảnh cho tất cả các điều kiện thấp khớp, trong đó có rối loạn chuyển hóa và các rối loạn ở trẻ em.

* Trình bày các kỹ thuật can thiệp : tiêm khớp, soi khớp, để tạo ra các công cụ chẩn đoán và can thiệp lâm sàng hoàn hảo.

HÌNH ẢNH HỌC VIÊM KHỚP VÀ BỆNH XƯƠNG CHUYỂN HÓA

THÔNG TIN

Imaging of Arthritis and Metabolic Bone Disease

Barbara N. W. Weissman MD

Hardcover: 772 pages

Publisher: Mosby; Har/Onl edition (9 May 2009)

Language English

ISBN-10: 0323041779

ISBN-13: 978-0323041775

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/