KHẢO SÁT KHOẢNG QTc DÀI Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP ST CHÊNH LÊN VÀ KHÔNG CHÊNH LÊN TẠI BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG

KHẢO SÁT KHOẢNG QTc DÀI Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP ST CHÊNH LÊN VÀ KHÔNG CHÊNH LÊN TẠI BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG
BS.Đoàn Thành Thái, BS Lê Trương Hải,
BS Nguyễn Hoàng Minh Phương, ThS Trần Quốc Dũng
Tóm tắt
Nền tảng: QTc dài có mối liên quan lớn rối loạn nhịp thất nặng và tử vong, đặc biệt ở bệnh nhân có hội chứng mạch vành cấp.
Mục tiêu: Khảo sát khoảng QTc dài ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh và không chênh lên ở Bệnh viện Tim mạch An Giang.
Phuơng pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, theo dõi dọc
Kết quả: Có tất cả 85 bệnh nhân nhồi máu cơ tim ST chênh lên và không chênh lên được đưa vào nghiên cứu. tuổi trung bình 65,8  12,9, nam giới chiếm tỉ lệ đa số 65 (76,5%), số ca NMCT không ST chênh lên 45(53,0%), phương pháp điều trị chủ yếu bằng nội khoa 48(56,5%), kế tiếp là can thiệp 32(37,6%). Ở thời điểm vào viện, QTc dài chiếm tỳ lệ 47,1%, QTc dài nghiêm trọng chỉ chiếm 9,4%.
Ở thời điểm ra viện, QTc dài chiếm 25,9%, QTc dài nghiêm trọng chiếm 3,5%. Tỉ lệ QTc dài giảm khi ra viện có ý nghĩa thống kê ở nhóm điều trị nội khoa có ý nghĩa thống kê (23 (45,1%)vs 12 (23,5%), p=0,01). Trong khi ở nhóm điều trị PCI giảm không có ý nghĩa thống kê (17 (50,0%)vs 10 (29,4%), p=0,07). Có 3 trường hợp (3,5%) ghi nhận rối loạn nhịp thất nặng khi vào viện. Trong quá trình điều trị có 14 trường hợp mới xuất hiện. Chỉ ghi nhận 1 trường (1,2%) tử vong do rối loạn nhịp thất.
Kết luận: Tỷ lệ QTc dài khi vào viện chiếm đến 47,1%. Tỷ lệ QTc dài giảm dần khi ra viện còn 25,9%. Sự cải thiện có ý nghĩa thống kê. QTc dài nghiêm trọng khi vào viện có liên quan với rối loạn nhịp thất nặng xuất hiện trong viện.

MÃ TÀI LIỆU

 DTCCS.2022.0052

Giá :

 

Liên Hệ

0915.558.890

Rối loạn nhịp thất bao gồm một loạt các rối loạn nhịp tim khác nhau, từ rối loạn nhịp thất nhẹ đến loạn nhịp nặng như nhanh thất, rung thất, xoắn đỉnh là dạng rối loạn nhịp nguy hiểm gây tử vong cao liên quan tim mạch, nhất là trong nhồi máu cơ tim cấp [1-4].
Có vài nghiên cứu báo cáo mối liên quan giữa QT dài và biến cố tim mạch trong hội chứng vành cấp, nguy cơ tăng QT nhiều nhất khoảng ngày 2 – 11 của bệnh.
Tần suất QT dài phát hiện trong hội chứng vành cấp khoảng 19 – 60%[5-8]. Nguy cơ nhanh thất ở bệnh nhân QT dài khoảng 69% so với 19% ở bệnh nhân QT bình thường trong những ngày đầu sau nhồi máu cơ tim[9].
Tuy nhiên, báo cáo về khoảng QTc dài ở bệnh nhân HCMVC trong nước còn ít, nhất là nghiên cứu sự thay đổi khoảng QTc trong quá trình theo dõi điều trị bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Do đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu nhằm “Khảo sát177 khoảng QTc dài ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh và không chênh lên ở Bệnh viện Tim mạch An Giang”.
Mục tiêu nghiên cứu
1. Tỉ lệ khoảng QTc dài ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên và không chênh lên.
2. Mối tương quan giữa khoảng QTc dài và rối loạn nhịp thất nặng, tử vong trong viện ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên và không chênh lên

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/