Nghiên cứu cắt cơn đói ma tuý ( nhóm opiat) bằng phương pháp điện châm

Luận án Nghiên cứu cắt cơn đói ma tuý ( nhóm opiat) bằng phương pháp điện châm.Lạm dụng ma túy hay nghiện thuốc (drug-abuse or substance dependence) là một tập tính rất cũ nhưng cũng rất mới cùa con người. Nghiện ma tuý khống những làm cho người nghiện ở trạng thái rối loạn tâm lý hành vi mà còn làm suy sụp nghiêm trọng về sức khoẻ thể chất tinh thần, khả năng lao động dẫn đến phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình và xã hội. Tác hại của ma túy làm ảnh hưởng xấu đến tâm lý xã hội trong nhân dân ngày càng gia tăng.

MÃ TÀI LIỆU

LA.2003.00617

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Theo báo cáo tình hình sản xuất chất ma túy bất hợp pháp trên thế giới năm 2000 [166] là 6.000 tấn, so với năm 1983 tãng gấp 6 lần.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thống báo có gần 200 triệu người trên thế giới nghiện ma tuý. ở Việt nam. ihuốc phiện chủ yếu dược trồng ở vùng núi phía Bắc, người dân vùng này dùng thuốc phiện vào các mục đích chữa bệnh, cúng lỗ, hiếu hỷ… và húl thuốc phiện dần dẩn trớ thành một tập tính ờ nhiều vùng irong cả nước. Vấn dề cung và cầu thuốc phiện đang được bàn luận trong các cuộc hội thảo về phòng chống ma tuý [28].

Trước tác hại của ma tuý đối với con người rất trầm trọng và tệ nạn nghiện ma tuý ngày càng gia tăng trên ihế giới, người ta đã tiến hành phòng chổng, ngăn chặn tệ nạn sản xuất và buôn bán chất ma tuý, mặt khác điều trị cai nghiện cho những người nghiện ma tuý. ở mỗi nước việc ngăn chặn tệ nạn nghiện ma túy không chỉ là công việc bức xúc của ngành y tế, của uỷ ban phòng chống ma tuý quốc gia mà còn là của toàn xã hội, vì vây cần phải có sự liên minh, liên kết giữa các quốc gia trôn thế giới.

Để điều trị cai nghiện ma tuý, ngưồi ta có nhiều phương pháp khác nhau, mỗi phương pháp đều cho kết quả nhất định. Song đổ tìm ra dược   phương pháp cắt cơn đói ma tuý tiện lợi nhát, ít lốn kcm nhất, cho đến nay vẫn còn là một bài toán khó.

Có nhiều phương pháp cắt cơn đói ma tuý (lược áp dụng trong lâm sàng, trong dó có phương pháp cắt cơn theo y học cổ truyền (YHCT) dàn tộc như phương pháp dùng thuốc nam chữa bệnh, phương pháp không dùng thuốc như chàm cứu, bấm huyệt, xoa bóp, thư giãn luyện tập, phục hồi chức năng tinh thần, phục hồi trạng thái rối loạn tám lý hành vi cho người nghiện. Nguyễn Tài Thu (1968 – 1973) đã áp dụng châm cứu cắt cơn nghiện dolargan, morphin^ seduxen…. cho các thương binh bị lạm dụng thuốc. Trương Thìn (1978) điều trị cắl cơn (lói ma tuý cho bệnh nhân nghiện ma tuý ở trung tâm Binh Triệu cho kết quả tốt.

Xuất phái từ tình hình ihực tế của nước ta hiện nay, việc nghiên cứu phương pháp cắt cơn đói ma tuý bằng điện châm rất thiết thực vừa hiệu quả, dơn giản, dỗ áp dụng ở cộng đồng, ít lốn kém đáp ứng yêu cầu về kinh tố, y tế và xã hội.

Chúng tôi tiến hành đề tài “Nghiên cứu cắt cơn đói ma tuý ( nhóm opiat) bằng phương pháp điện châm ” nhằm những mục tiêu sau:

1. Đánh giá hiệu quả cắt cơn nghiện ma tuý bằng điện châm.

2. Nhậu xét biến đổi một số chí số sinh lv (mạch, huyếl áp), huyết học (hồng cầu, bạch cáu), hoá sinh (opiai trong nước tiểu, một số cnzym gan và ọ>- endorphin trong huyết thanh) bệnh nhân nghiện ma tuý trước và sau dicu trị bằng điện châm.

3. Nhận xét dặc điếm biến đổi sóng diện não và phổ diện não ờ bệnh nhân nghiện ma tuý trước và sau điểu trị bằng diện châm.

MỤC LỤC

MỞ ĐẨU

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

Quan niệm tâm thần học vẻ ma tuý và nghiện ma tuý

Định nghĩa chất ma tuý

Phân loại chất ma tuý

Các rối loạn do opiat gây ra

Tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng cai ma luý

Tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng cai theo ICD – 10 F mục F11

Tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng cai opioid theo DSM rv năm 1994

Định nghĩa nghiện ma tuý

Cơ chế nghiện ma tuý

Cư chế nghiên ma tuý theo y học hiện đại

Cơ chế nghiện ma tuý theo y học cổ truyền

Tinh hình nghiện ma tuý -.4.

Điều trị nghiện ma tuý bằng y học hiện đại

Điều trị nghiện ma tuý bằng y học hiện đại trôn thế giới

Cắt cơri đói ma tuý không dùng thuốc

Cắt cưn đói ma tuý bằng dùng thuốc

Điều trị cắt cơn đói ma tuý bằng y học hiện đại ở Việt nam

Cắt cơn đói ma tuý không dùng thuốc

Cắt cưn đói ma tuý bằng dùng thuốc

Điều trị cắt cơn đói ma tuý bảng châm cứu

Điều trị cắt cơn đói ma tuý bằng phương pháp châm cứu trcn

thế giới

Điều trị cắt cơn đói ma luý bằng châm cứu ử Việt nam

Ảnh hưởng của ma túy lên điện não đổ

Những độc hại do ma túy gây ra đối với bệnh nhàn nghiện ma túy

Xét nehiệm phát hiện chất ma tuý

Cơ chế điều trị cắt cơn đói ma tuý bằng điện châm

Một số vấn đề cơ chế diều liết endorphin và enkephalin trong

diện cham

Hệ thống receptor

Điểu tiết morphin nội sinh

Cơ chế tác dụng của điện châm qua con đường thể dịch Giải thích cơ chế cắt cơn đói ma túy bằng điện châm theo y học hiện đại

Giải thích cơ chế cắt cơn đói ma luý theo y học cổ truyền

CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu

Đối lượng nghiên cứu

Phân nhóm nghicn cứu bệnh nhân

Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân nhóm nghicn cứu

Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân nhóm chứng

Tiêu chuẩn của nhóm người bình thường làm chứng

Tiêu chuẩn loại irừ

Các chỉ tiêu nghiên cứu

Nhóm bệnh nhân nghiên cứu

Nhóm bệnh nhân chứng

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu lâm sàng đối với nhóm bệnh nhân điều trị bằng điện châm

Nghiên cứu lâm sàng

Chẩn đoán hội chứng tạng phủ và điều trị cắt cơn đói ma tuý

theo YHCT 

2.2.1.3 Tiến hành chọn huyệt 41

2.2.1.4 Phương tiện nghiên cứu và kỹ thuật điện chàm 45

2.2.1.5 Theo dõi và đánh giá kết quả điều trị 48

2.2.1.6 Đánh giá tiêu chuẩn điện châm cắt cơn đói ma tuý theo kinh 49

nghiệm điểu trị cùa Nguyên Tài Thu

2.2.2 Nghiên cứu cận lâm sàng đối với nhóm bệnh nhân điều trị bàng 50

điện châm

2.2.2.1 Định lượng opiat trong nước tiểu bằng máy ADx 50

2.2.22 Xét nghiệm huyết học 50

2.2.23 Xét nghiộm hóa sinh 51

2.2.2A Xét nghiệm tìm HIV 51

22.2.5 Nghicn cứu hàm lượng beta endorphin trong máu bệnh nhân 51

trước và sau điều trị cắt cơn đói ma tuý 2.2.2.Ó Nghiên cứu điện nào đồ 53

2.2.3 Nghiên cứu lâm sàng đói với nhóm bệnh nhân điều trị bằng 55

thuốc hướng tâm thần ( nhóm chứng)

2.2.3.1 Khám và theo dõi làm sàng 55

2.2.3.2 Điều trị cắt cơn đói ma tuý bằng thuốc hướng tâm thán 55

2.2.3.3 Tiôu chuẩn đánh giá cắt cơn 56

2.2.4 Nghiên cứu cận lâm sàng đối với nhóm bệnh nhân điều trị bằng 57

thuốc hướng tâm thần

2.3 Xử lý số liệu 57

CHƯƠNG III: KẾT QUÁ NGHIÊN cứu 58

3.1 Một số đặc điếm của đối tượng nghiôn cứu 58

3.1.1 Phân bố theo tuổi 58

3.1.2 Phân bố theo nơi cư trú 59

3.1.3 Phán bố theo nghé nghiệp 60

3.1.4 Phân bố theo hoàn cảnh dẫn đến nghiên ma tuý 61 

Đánh giá mức độ nghiện Phân bố theo thời gian mắc nghiện Phàn bố theo số lán cai nghiện Phân bổ theo số lượng ma tuý sử dụng Đường sử dụng ma tuý (opiat)

Tỷ lệ nhiễm HIV trẽn 81 bệnh nhân nghiên cứu Kết quả nghiên cứu lâm sàng

Khảo sát triệu chứng lâm sàng của hội chúng đói ma tuý

Hội chứng tạng phủ khi xuất hiện hội chứng cai ở nhóm nghicn cứu

Diễn biến triệu chứng lâm sàng của hội chứng đói ma tuý

Kết quả điều trị cắt cơn đói ma tuý

Kết quả nghiên cứu chỉ số mạch, huyết áp

Sự biến đổi chỉ số mạch khi chưa có cơn, có dấu hiệu tiền cơn,

sau cắt con nghiện ma tuý

Sự biến đổi chỉ số huyết áp khi chưa có cơn, có dấu hiệu tiền cơn, sau cắt cơn nghiện ma tuý

Kết quả nghicn cứu một sổ xét nghiệm cận lâm sàng nhóm nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu hàm lượng opiat nước tiểu

Kết quả nghiên cứu vé huyết học

Kết quả nghicn cứu các chỉ số hoá sinh máu

Nghiên cứu hàm lượng p – endorphin ớ người Việt nam khoe mạnh

Sự biến đổi hàm lượng p – endorphin ở nhóm nghiên cứu

Sự biến đổi hàm krợng p – endorphin khi bệnh nhân có dấu

hiệu tiền cơn so với Nhóm chứng và sau khi diện châm

Sự biến đổi enzym SGOT, SGPT trước và sau điều trị ở nhóm

nghiên cứu 

3.3.3.5 Sự biến đổi cnzym SGOT, SGPT tnróc và sau điều trị ớ nhóm chứng 83

3.4 Nghicn cứu sự biến đổi sóng và phổ điện não 84

3.4.1 Sự biến đổi cùa sóng điện não dồ 84

3.4.1.1 Sự biến đổi của sóng điện não đồ ở nhóm nghiên cứu 84

3.4.1.2 Sự biến đổi sóng alpha ở điện não dồ của nhóm chứng 87

3.4.2 Kết quả nghiên cứu về phổ điện não 88

CHƯƠNG IV: BÀN LUẬN 93

4.1 Bàn về một số đặc điểm của đối tượng nghiên cứu 93

4.1.1 Phan bố theo tuổi 93

4.1.2 Phân bố theo nơi cư trú 93

4.1.3 Phân bố theo nghề nghiệp 93

4.1.4 Phân bố theo hoàn cảnh dẫn đến nghiện 94

4.2 Phưưng pháp cắt cơn đói ma tuý bằng thuốc hướng tâm thần 94

4.3 Một số kết quả bước đầu trong nghiên cứu điện châm cắt cơn 95

đói ma tuý

4.4 Biện chứng luận trị phác đồ huyệt 97

4.5 Về kỹ thuật điộn châm 102

4.5.1 Chọn tần số kích thích 102

4.5.2 Kỹ thuật châm 103

4.6 Tác dụng của điện châm cắt cơn đói ma tuý 105

4.6.1 Cơ chế thế địch trong điều trị điện châm cắt cơn đói ma luý 105

4.6.2 Hiệu quả điện châm cắt cơn đói ma tuý i 06

4.6.3 Diễn biến triệu chứng lâm sàng của hội chứng cai sau diện châm 108

4.7 Sự biến đổi một số chỉ số sinh lý, hoá sinh ở bệnh nhãn trước và 110

sau điều trị điện châm cắl cơn đói ma tuý

4.7.] Biến đổi mạch, huyết áp cùa bệnh nhân giai đoạn tiền cơn và 110

sau điện châm cắt cơn đói ma luý

4.7.2 Sự biến dổi số lượng hồng cầu, bạch cầu trước và sau điều trị ] 12

4.7.3 Hoạt độ enzym SGOT, SGPT, opiaỉ nước tiểu và hàm littmg (5- 113

endorphin trong máu bệnh nhân trước và sau điều trị điện châm

cắt cơn đói ma tuý

4.7.3.1 Hoạt độ cnzvm SGOT, SGPT trong máu bệnh nhân trước và sau 113

điéu trị bằng diện châm

4.7.3.2 Hoạt độ opiat nước tiểu của bệnh nhân nghiện ma tuý trước , 114

trong và sau điều trị

4.73.3 Sự biến đổi hàm lượng p – endorphin 1 1 5

4.8 Kết quả nghiên cứu điện nào đồ 116

4.8.1 Sóng điện não 116

4.8.2 Phổ điện não 118

4.9 Những yếu tố quyết định sự ihành công 119

KẾT LUẬN 122

KIẾN NGHỊ 124

TÀI LIỆU THAM KHẢO 125

PHỤ LỤC 1 146

PHỤ LỤC 2 152 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/