Nghiên cứu điều trị phẫu thuật hẹp van Động Mạch Phổi dưới ngừng tuần hoàn tạm thời ở nhiệt độ bình thường

Nghiên cứu điều trị phẫu thuật hẹp van Động Mạch Phổi dưới ngừng tuần hoàn tạm thời ở nhiệt độ bình thường

Luận án tiến sỹ y học : Lê Ngọc Thành

Chuyên ngành : Ngoại khoa  :  Năm bảo vệ 2000

 

MÃ TÀI LIỆU

LA.2001.00526

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/