Nghiên cứu điều trị phẫu thuật một số loại u dạ dày có nguồn gốc không từ biểu mô thường gặp tại bệnh viện Bạch Mai từ tháng 4/2007 – 5/2012

Luận văn Nghiên cứu điều trị phẫu thuật một số loại u dạ dày có nguồn gốc không từ biểu mô thường gặp tại bệnh viện Bạch Mai từ tháng 4/2007 – 5/2012.Ung thư dạ dày thường rất hay gặp trong các loại ung thư đường tiêu hóa ở Việt Nam. Ở các nước như Nhật Bản, Chi Lê và một số nước Trung Âu có tỷ lệ mắc ung thư dạ dày cao hơn nhiều so với các nước Tây Âu và Bắc Mỹ [13].
U dạ dày bao gồm u xuất phát từ biểu mô và các loại u có nguồn gốc không từ biểu mô, Khi nói tới ung thư dạ dày, thường nghĩ đến ung thư biểu mô tuyến vì nó chiếm tới 95% các ung thư dạ dày.

MÃ TÀI LIỆU

CAOHOC.00005

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Các ung thư có nguồn gốc không từ biểu mô dạ dày (UDDKBM) là các loại u như: U cơ trơn, u tế bào Shwann ác tính,u lympho ác tính không Hodgkin dạ dày, u mô đệm dạ dày GIST (Gastrointestinal Stromal Tumor), U mỡ, U máu.. .và một số loại u hiếm gập như: U hắc tố, u cuộn mạch, u hạt, u Kaposi….
Trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu, bài báo viết về các u dạ dày có nguồn gốc không từ biểu mô, tuy nhiên, việc đề cập đến chẩn đoán, điều trị, chưa mang lại cho người thầy thuốc lâm sàng một khái niệm tổng quát và phổ biến về các loại u này.
Tại Việt Nam, UDDKBM cũng đã được đề cập đến trong một số nghiên cứu, tác giả Trịnh Hồng Sơn (1998), “Tìm hiểu đặc điểm lâm sàng và giải phẫu bệnh, các phương pháp điều trị ung thư dạ dày không thuộc ung thư biểu mô tuyến”, Y học thực hành, Nguyễn Ngọc Hùng (2002), “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị phẫu thuật u dạ dày có nguồn gốc không từ biểu mô tại bệnh viện Việt Đức (giai đoạn 1995 – 2002)” ngoại khoa, luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú [4], tác giả Phạm Gia Anh,”Đặc điểm giả phẫu bệnh lý và kết quả điều trị phẫu thuật ung thư ống tiêu hóa không thuộc biểu mô tại bệnh viện việt đức”, ngoại khoa, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú (2008), gần đây nhất có tác giả Bùi Trung Nghĩa (2011), “ Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật u mô đệm đường tiêu hóa (GIST) tại bệnh viện Việt Đức, và một số công trình nghiêng cứu khác
Mặc dù bệnh hiếm gặp nhưng tỷ lệ phát hiện bệnh ngày càng nhiều, Hơn nữa, một số trường hợp cấp cứu do những biến chứng của bệnh đòi hỏi các phẫu thuật viên phải nắm vững vấn đề để chẩn đoán, chỉ định và có thái độ xử trí phù hợp với mỗi thể giải phẫu bệnh của UDDKBM.
Các nghiên cứu cũng đã đề cập đến một loại u riêng lẻ và một số ít nghiên cứu tập hợp được các loại UDDKBM.
Xuất phát từ tình hình trên, với mong muốn đóng góp thêm vào tìm hiểu sâu hơn về các u dạ dày có nguồn gốc không từ biểu mô để có chẩn đoán đúng các thể bệnh khác nhau và từ đó có thái độ xử trí đúng đắn góp phần làm tăng hiệu quả điều trị cho những bệnh nhân bị các thể bệnh này từ đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này nhằm hai mục tiêu cụ thể sau:
1. Mô tả các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của các UDDKBM.
2. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật các UDDKBM tại Bệnh viện Bạch Mai từ 4/2007 đến 5/2012.
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ 1
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 13
1. Giải phẫu và cấu trúc của dạ dày 1B
1.1. Hình thể và cấu trúc của dạ dày 1B
1.1.1. Hình thể 1B
1.1.2. Cấu trúc của dạ dày: gồm 5 lớp 1B
1.2. Mạch máu của dạ dày 15
1.3. Thần kinh của dạ dày 16
1.3.1. Sự phân phối của thần kinh X ở dạ dày: 16
1.3.2. Phân phối của các sợi thần kinh giao cảm ở dạ dày: 17
1.3.3. Phân bố thần kinh trong thành dạ dày: 17
1.4. Hạch bạch huyết dạ dày. Bao gồm: 18
2. Phân loại mô bệnh học các loại u dạ dày: 18
3. Chẩn đoán và điều trị các UDDKBM trên thế giới 22
3.1. U lympho nguyên phát không Hodgkin dạ dày 22
3.1.1. Dịch tễ học 22
3.1.2. Phân loại mô bệnh học của u lympho dạ dày: 22
3.1.3. Hình ảnh giải phẫu bệnh, hoá mô miễn dịch của các u lympho dạ dày.25
3.1.4. Tiến triển 26
3.1.5. Chẩn đoán 27
3.1.6. Điều trị 28
3.2. U cơ trơn 29
3.2.1. Đại thể 29
3.2.2. Vi thể 30
3.2.3. Chẩn đoán 30
3.2.4. Điều trị 31
3.3. U tế bào Schwann 32
3.3.1. Đại thể 32
3.3.2. Vi thể và hoá mô miễn dịch 32
3.3.3. Chẩn đoán 33
3.3.4. Điều trị: 34
3.4. U xơ thần kinh 35
3.5. U mô đệm dạ dày ruột 35
3.5.1. Khái niệm và thuật ngữ 35
3.5.2. Đại thể 37
3.5.3. Vi thể và hoá mô miễn dịch 37
3.5.4. Sinh học phân tử tế bào 37
3.5.5. Hoàn cảnh phát hiện 37
3.5.6. Chẩn đoán 38
3.5.7. Tiêu chuẩn ác tính 38
3.5.8. Các yếu tố tiên lượng một u ác 39
3.5.9. Điều trị 39
3.6. U xơ 39
3.7. U mỡ 40
3.8. Các u mạch 40
4. Tình hình nghiên cứu UDDKBM ở Việt nam 40
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43
2.1. Đối tượng nghiên cứu 43
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 43
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 43
2.2. Phương pháp nghiên cứu 43
2.3. Các bước tiến hành nghiên cứu 43
2.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu 44
2.4.1. Các đặc điểm chung trong nhóm nghiên cứu 44
2.4.2. Liên quan giữa các đặc điểm lâm sàng và các thể giải phẫu bệnh ….44
2.4.3. Các đặc điểm cận lâm sàng của UDDKBM 44
2.4.4. Chẩn đoán UDDKBM 45
2.4.5. Các đặc điểm đại thể quan sát được khi mổ 45
2.4.6. Điều trị phẫu thuật UDDKBM 45
2.4.7. Kết quả điều trị phẫu thuật 46
2.4.8. Phương pháp xử lý số liệu 47
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 48
3.1. Đặc điểm chung 48
3.1.1. Tuổi và giới 48
3.2. Đặc điểm lâm sàngcủa UDDKBM 51
3.3. Các đặc điểm cận lâm sàngcủa UDDKBM 54
3.4. Chẩn đoán trước mổ 56
3.5. Các đặc điểm về đại thể UDDKBM quan sát được khi mổ 57
3.6. Điều trị phẫu thuật các UDDKBM 59
Chương 4: BÀN LUẬN 61
4.1. Đặc điểm chung 61
4.1.1. Phân bố theo tuổi và giới 61
4.1.2. Phân loại giải phẫu bệnh các u DDKBM 61
4.1.3. Liên quan giữa tuổi, giới và thể giải phẫu bệnh 64
4.2. Liên quan giữa lâm sàng và các thể giải phẫu bệnh: 65
4.3. Đặc điểm cận lâm sàng 69
4.3.1. Chẩn đoán hình ảnh trong nhóm u lympho 70
4.3.2. Chẩn đoán hình ảnh trong nhóm u mô LK 71
4.4. Chẩn đoán các u DDKBM 74
4.4.1. Chẩn đoán u lympho dạ dày 74
4.4.2. Chẩn đoán u mô LK dạ dày 74
4.5. Đặc điểm về vị trí và hình thái các UDDKBM xác định trong mổ …. 77
4.5.1. Phân bố vị trí u trên dạ dày 77
4.5.2. Kích thước u 77
4.5.3. Hình ảnh đại thể các u DDKBM 78
4.5.4. Tính chất thâm nhiễm và di căn của UDDKBM 78
4.6. Điều trị phẫu thuật các u DDKBM 78
4.6.1. Hoàn cảnh phẫu thuật 78
4.6.2. Điều trị phẫu thuật u lympho 78
4.6.3. Điều trị phẫu thuật u mô LK dạ dày 81
4.7. Kết quả điều trị phẫu thuật UDDKBM 84
4.7.1. Biến chứng sau mổ 84
4.7.2. Kết quả xa sau mổ 84
KẾT LUẬN 86
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/