Nghiên cứu trị số sóng xung Doppler của tốc độ dòng máu động mạch rốn trên thai nhi bình thường từ 28 tuần đến lúc chuyển dạ đẻ

Nghiên cứu trị số sóng xung Doppler của tốc độ dòng máu động mạch rốn trên thai nhi bình thường từ 28 tuần đến lúc chuyển dạ đẻ.Theo dõi thai trước đẻ, đặc biệt thai có nguy cơ cao là nhiêm vụ quan trọng của các nhà sản khoa, nhằm đảm bảo cho trẻ ra đời khoẻ mạnh, giảm tỷ lệ bệnh tật và tỷ lệ tử vong chu sản.

MÃ TÀI LIỆU

LA.2004.00707

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Sự phát triển của thai nhi trong tử cung hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống tuần hoàn tử cung – rau – thai. Mọi sự trao đổi chất giữa mẹ và rau thai đều được thực hiện thông qua bánh rau và dây rốn. Cho nên bất cứ một sự tác động nào làm thay đổi tuần hoàn tử cung – rau – thai đều ảnh hưởng đến sự phát triển của thai, làm cho thai chậm phát triển trong tử cung và suy thai trong tử cung. Những bệnh lý của người mẹ có liên quan đến chức năng của rau đều ảnh hưởng đến thai như: nhiễm độc thai nghén, viêm thận, cao huyết áp mạn tính, đái đường,… ở 3 tháng cuối. Thai của người mẹ nguy cơ cao này nếu không được phát hiện sớm, điều trị kịp thời hoặc lấy ra kịp thời có thể bị bệnh và chết trong thời kỳ chu sinh. Do vậy mục tiêu chính của chương trình theo dõi thai trước đẻ là phát hiện các yếu tố có thể làm hại đến thai, phát hiện sớm các tình trạng bất thường của thai để có thái độ xử trí thích hợp, kịp thời [91].

Nhiều phương pháp thử nghiệm được áp dụng để đánh giá tình trạng sức khoẻ của thai trong thời gian trước đẻ, đặc biệt đối với thai có nguy cơ cao. Từ những năm 1940, người ta đã dùng ống gỗ để nghe tim thai và thấy rằng nhịp tim thai có liên quan với sức khoẻ của thai. Những năm đầu thập kỷ 60, người ta phát hiện ra phương pháp đo pH máu động mạch rốn. Từ năm 1970, việc theo dõi liên tục thai bằng siêu âm, monitor sản khoa được áp dụng [122]. Ngày nay, nhiều thử nghiệm sử dụng các phương pháp thăm dò này được phổ biến trong lâm sàng nhằm đánh giá các chỉ số lý sinh học của thai. Các phương pháp để đánh giá chỉ số lý sinh học bao gồm: thử nghiệm không đả kích, thử nghiệm có đả kích (bằng oxytoxin hay kích thích núm vú), cử động thở của thai, cử đông toàn thân thai, cử đông chân tay, lượng nước ối, đô trưởng thành của bánh rau [36], [102], [104].

Hiên nay người ta đã sử dụng Doppler để thăm dò tuần hoàn tử cung – rau – thai, đánh giá được tình trạng sức khoẻ của thai, đặc biệt là thai chậm phát triển trong tử cung [123], [127], [160]. Kỹ thuật siêu âm Doppler đã được áp dụng nhiều nơi trên thế giới, nhưng ở Việt Nam, hiện nay việc ứng dụng siêu âm Doppler vào thăm dò tuần hoàn thai nhi mới chỉ là bắt đầu. Cho đến nay chưa có công trình nghiên cứu về các chỉ số Doppler của tuần hoàn mẹ – thai trên thai bình thường. Do vậy, để bước đầu xây dựng môt số hằng số sinh lý về siêu âm Doppler của thai bình thường ở nước ta, chúng tôi thực hiện đề tài “Nghiên cứu trị số sóng xung Doppler của tốc độ dòng máu đông mạch rốn trên thai nhi bình thường từ 28 tuần đến lúc chuyển dạ đẻ”.

MỤC TIÊU NGHIÊN cứu

1. Xác lập các trị số bình thường trên sóng xung Doppler của tốc đô dòng máu đông mạch rốn từ 28 tuần đến lúc chuyển dạ đẻ (Tỉ lệ tâm thu/ tâm trương, chỉ số trở kháng, chỉ số xung).

2. Xác định biểu đồ tỷ lệ tâm thu / tâm trương, chỉ số trở kháng, chỉ số xung trong quá trình thai nghén từ 28 tuần đến khi chuyển dạ đẻ, để có số liệu cơ bản, qua đó phát hiện những bất thường cho thai trong tử cung.

3. Đánh giá bước đầu đô nhậy, đô đặc hiệu của ba chỉ số trên (tỷ lệ tâm thu / tâm trương, chỉ số trở kháng, chỉ số xung) trong chẩn đoán thai chậm phát triển và thai suy.

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ TỔNG QUAN SINH LÝ TUẦN HOÀN RAU – THAI
Quá trình hình thành tuần hoàn rau – thai
Đặc ®iÓm cấu tróc và ch0c năng của tuần hoàn rau -thai
Ch0c năng của tuần hoàn rau- thai
Rối loạn tuần hoàn rau – thai
MỘT số PHƯƠNG PHÁP THẢM DÒ sự PHÁT TRIEN THAI TRONG TỬ CUNG Ở 3 THÁNG cuối
Phương pháp ®o chiều cao tử cung và chu vi bụng bằng thước dây.
Phương pháp soi ối.
Phương pháp ®ánh giá phát trión thai bằng siêu âm sản khoa
PHƯƠNG PHÁP DOPPLER TRONG THẢM DÒ SẢN KHOA
Lịch sử của Doppler
Nguyên lý chung
Các kiÓu siêu âm Doppler
Phân tích phổ Doppler
úng dụng hiệu 0ng Doppler trong sản khoa ®Ó theo dõi tình trạng thai.
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cúu ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN cúu.
ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN cúu Tiêu chuẩn chọn lựa Tiêu chuẩn loại trừ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cúu Thiết kế nghiên cứu Cỡ mẫu nghiên cứu
Quy trình chọn đối tượng và thu thập số liêu.
Phương tiên nghiên cứu Phương pháp đo Phương pháp xử lý số liêu.
Kiểm định kết quả.
Vấn đề y đức
KẾT QUẢ ĐẶc ĐIỂM ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN cúu Đặc điểm của thai phụ
Đặc điểm của trẻ sơ sinh Phương pháp đẻ
KẾT QUẢ SIÊU ÂM DOPPLER ĐỘNG MạCH RốN
Số lần siêu âm Doppler đông mạch rốn
Giá trị của tỷ lê A/B đông mạch rốn theo tuổi thai
Giá trị của chỉ số trở kháng theo tuổi thai
Giá trị của chỉ số xung đông mạch rốn theo tuổi thai
y” / / / , A V
ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ ÚNG DỤNG LÂM SÀNG 
3.3.1Kióm ®ịnh khả năng thực thi của phương pháp
Kióm ®ịnh ®ô tin cậy của kết quả nghiên c0u 0ng dụng trong 80
82
3.3.2lâm sàng.
CHƯƠNG 4 BÀN LUẬN 97
4.1 Đối TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÚU 97
4.1.1.Đối tượng nghiên c0u97
4.1.2Phương pháp nghiên c0u98
4.2 GIÁ TRỊ CỦA TỶ LỆ A/B Tốc ĐỘ DÒNG MÁU ĐỘNG MẠCH RốN 101
4.2.1Mối tương quan giữa tỷ lệ A/B với tuổi thai101
4.2.2Giá trị trung bình của tỷ lệ A/B103
4.2.3Tốc ®ô giảm của tỷ lệ A/B105
4.3 GIÁ TRỊ CỦA CHỈ số TRỞ KHÁNG Tốc ĐỘ DÒNG MÁU ĐỘNG MẠCH RốN 106
4.3.1Mối tương quan giữa chỉ số trở kháng với tuổi thai106
4.3.2Giá trị trung bình của chỉ số trở kháng107
4.3.3Tốc ®ô giảm của chỉ số trở kháng110
4.4 GIÁ TRỊ CỦA CHỈ số TRỞ KHÁNG TốC ĐỘ DÒNG MÁU ĐỘNG MẠCH RốN 111
4.4.1Mối liên quan giữa chỉ số xung với tuổi thai.112
4.4.2Giá trị trung bình của chỉ số xung113
4.4.3Tốc ®ô giảm của chỉ số xung114
4.5 KIỂM ĐỊNH PHÉP ĐO 116
4.5.1Đô sai lệch của phép ®o các chỉ số Doppler của ®ông mạch rốn116
4.5.2 Giá trị của chỉ số Doppler ®ông mạch rốn trong tiên lượng thai 117
KẾT LUẬN 127
1 GIÁ TRỊ CỦA CÁC CHỈ số sÓNG XUNG DOPPLER 127 ĐỘNG MẠCH RốN
1.1 Giá trị của tỷ lệ A/B (tâm thu/tâm trương) 127
1.2 Giá trị của chỉ số trở kháng (A-B /A) 127
1.3 Giá trị của chỉ số xung (A-B /Trung bình) 128
2 Từ các hàm số tương quan giữa các chỉ số Doppler (tỷ lệ tâm 129 thu/Tâm trương, chỉ số trở kháng, chỉ số xung) và tuổi thai cho phép lập bảng trị số liên quan và bióu ®ồ thay ®ổi tỷ lệ của 3 chỉ
số nói trên
3 GIÁ TRỊ ÚNG DỤNG LÂM sÀNG 129
KIẾN NGHỊ 130

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/