SNELL GIẢI PHẪU THẦN KINH LÂM SÀNG 8E 2018

SNELL GIẢI PHẪU THẦN KINH LÂM SÀNG 8E.Liên kết chặt chẽ giữa giải phẫu học với thực hành lâm sàng thần kinh, cuốn giáo trình nổi tiếng này cung cấp cho các bác sĩ lâm sàng, sinh viên y khoa và các bác sĩ nội trú thần kinh một giới thiệu hoàn thiện, định hướng theo lâm sàng về Giải phẫu học thần kinh. 

Mỗi chương mở đầu với các mục tiêu rõ ràng, bao gồm các trường hợp lâm sàng, và kết thúc với các ghi chú lâm sàng, giải quyết-vấn đề lâm sàng, và các câu hỏi ôn tập. Hàng trăm hình ảnh minh họa đầy màu sắc, các hình ảnh chẩn đoán và các ảnh chụp thực tế tăng cường tính trực quan cho văn bản.

SNELL GIẢI PHẪU THẦN KINH LÂM SÀNG 8E này giới thiệu thông tin mới liên quan đến các phần khác biệt của hộp sọ cho đến các khu vực của não bộ, mở rộng bao quát sự phát triển não và tạo hình não, cập nhật thông tin về nghiên cứu tế bào gốc. 

Năm Xuất bản:

      2018

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

SNELL GIẢI PHẪU THẦN KINH LÂM SÀNG 8E trang bị cho sinh viên ngành y tế và sức khỏe một sự hiểu biết hoàn chỉnh, định hướng lâm sàng về phẫu thuật thần kinh. Được tổ chức theo hệ thống cổ điển, phiên bản sửa đổi này phản ánh các phương pháp lâm sàng mới nhất đối với các cấu trúc phẫu thuật thần kinh và củng cố các khái niệm với các hình ảnh minh họa, chẩn đoán và hình ảnh giải phẫu bề mặt. 

Mỗi chương bắt đầu với các mục tiêu rõ ràng và một trường hợp lâm sàng để giới thiệu thực tế cho các khái niệm chính. Xuyên suốt văn bản, Ghi chú lâm sàng nêu bật những cân nhắc lâm sàng quan trọng. Các chương kết thúc với các khái niệm chính, cùng với các trường hợp giải quyết vấn đề lâm sàng và xem xét các câu hỏi kiểm tra sự hiểu biết của sinh viên và đảm bảo chuẩn bị cho ứng dụng lâm sàng.
Tăng cường minh họa màu sắc, sơ đồ và hình ảnh làm phong phú thêm sự hiểu biết về các khái niệm và cấu trúc phức tạp.
Các khái niệm quan trọng mới trong mỗi chương đảm bảo sự hiểu biết tập trung, phù hợp về mặt lâm sàng về phẫu thuật thần kinh.
Mục tiêu của chương và các trường hợp lâm sàng nhấn mạnh các ứng dụng thực tế của nội dung chương.
Ghi chú lâm sàng nêu bật những cân nhắc lâm sàng quan trọng để tham khảo và xem xét nhanh chóng.
Giải quyết vấn đề lâm sàng và Câu hỏi ôn tập chương trang bị cho sinh viên những thách thức lâm sàng họ sẽ gặp phải trong thực tế.

Snell's Clinical Neuroanatomy Eighth Edition

Product details
Paperback: 560 pages
Publisher: LWW; Eighth edition (November 14, 2018)
Language: English
ISBN-10: 1496346750

You may also like...