X-QUANG MẠCH VÀNH 2E

X-QUANG MẠCH VÀNH 2E-Matthijs Oudkerk, Maximilian F Reiser, Albert L. Baert

Trong vòng một thập kỷ qua, X-Quang mạch vành đã trải qua sự phát triển nhanh chóng. Ấn bản thứ 2 của cuốn sách tham khảo duy nhất về chủ đề này bao quát toàn bộ các phương thức X-Quang được sử dụng để kiểm tra các động mạch vành và các thành động mạch.

Điểm nhấn đặc biệt được đặt ở vai trò của các kỹ thuật không xâm lấn, trong đó cung cấp các thông tin về các điều kiện của các động mạch vành trong một sự kiểm tra ngắn và đơn giản.

Các phương thức được đề cập chi tiết bao gồm các kỹ thuật cắt lớp động mạch đa đầu dò và nguồn năng lượng kép, trực quan hóa 2D và 3D, và cộng hưởng từ động mạch vành. Các quy trình xâm lấn ít được đề cập, tuy nhiên một phần riêng biệt bao gồm về đặt ống thông can thiệp, chụp mạch định lượng và siêu âm định lượng và nội soi qua mạch máu.

Bên cạnh các công nghệ mới được mua lại, cải thiện đáng kể được thực hiện bởi các nhà phát triển phần mềm xử lý sau khi chụp và các chỉ định mới mẻ cho hình ảnh động mạch vành được thảo luận. Một phần dành cho sự canxi hóa động mạch vành giải thích rõ ràng sự phát triển và sử dụng của các kỹ thuật hiện đại trong trực quan hóa và định lượng của nó.

Đây là một tham khảo không thể thiếu cho các chuyên gia tim mạch can thiệp, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ nội trú cũng như nghiên cứu sinh về X-Quang can thiệp mạch vành.

List Price:

$109.00 USD

Giá Việt Nam:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

TÓM TẮT

Coronary Radiology

Matthijs Oudkerk, Maximilian F Reiser, Albert L. Baert

Price: $109.00

Paperback: 364 pages

Publisher: Springer; 2nd edition (November 30, 2010)

Language: English

ISBN-10: 3642069541

ISBN-13: 978-3642069543

Product Dimensions: 7.6 x 0.6 x 10.6 inches

Shipping Weight: 2.2 pounds

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/