Xác định tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn S.pneumoniae phân lập trên bệnh phẩm lâm sàng tại bệnh viện đa khoa Khánh Hòa năm 2008-2013

Xác định tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn S.pneumoniae phân lập trên bệnh phẩm lâm sàng tại bệnh viện đa khoa Khánh Hòa năm 2008-2013
Detection of antibiotic resistant among S. pneumoniae isolated in clinical specimens at Khanh Hoa General Hospital, 2008-2013.
Tác giả: Tống Thị Hà, Nguyễn Thị Hiền Anh, Vũ Thị Thu Hường, Lê Huy Hoàng, Lê Thị Kim Anh, Phạm Văn Ty, Đặng Đức Anh
Tóm tắt:
Sự xuất hiện các chủng Streptococcus pneumoniae kháng thuốc (drug-resistant Streptococcus pneumoniae – DRSP) gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người. Trong nghiên cứu này, 154 chủng S.pneumoniae phân lập từ các bệnh phẩm lâm sàng gây nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính, nhiễm khuẩn huyết và viêm màng não mủ tại bệnh viện đa khoa Khánh Hòa nhằm xác định sự lưu hành của các chủng DRSP. Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật PCR đa mồi và kỹ thuật nồng độ ức chế tối thiểu (MIC). Kết quả cho thấy S. pneumoniae chỉ còn nhạy cảm với kháng sinh họ beta-lactam dạng phối hợp hoặc ở nhóm cephalosporin thế hệ III và IV. Đã có sự tiến triển sang nhóm giảm nhạy cảm đối với penicillin G (I=50%), imipenem (I=59,7%), meropenem (I=45,5%) và gia tăng tỷ lệ kháng đối với cefaclor (R=91,6%), ampicillin (R=68,2%) và cefuroxime (R=59,1%). Tỷ lệ kháng tương ứng của azithromycin, tetracyclin, erythromycin, clarithromycin và chloramphenicol là 81,8%, 80,5%, 75,3%, 72,7% và 42,9%. Có 100% các chủng giảm nhạy cảm hoặc kháng với kháng sinh penicillin G, ampicillin và cefaclor đều mang gen ít nhất một loại gen mã hóa cho PBPs biến đổi (pbp1a, pbp2b và pbp2x). Trong đó, tỷ lệ đồng nhiễm cả ba gen chiếm tỷ lệ từ 87,5% đến 100%. Có từ 98,4% tới 100% số chủng kháng với erythromycin, chlindamycin và tetracyclin mang gen ermb hoặc mefa. Sự gia tăng các kiểu hình kháng kháng sinh họ beta-lactam và họ macrolid, lincosamid và tetracycline tỷ lệ thuận với sự gia tăng các kiểu gen kháng kháng sinh (các gen pbp1a, pbp2x, pbp2b đột biến và gen ermb mã hóa ribosom 50S biến đổi hoặc gen chuyển vị mefa).

MÃ TÀI LIỆU

 Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/