DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT CẤP CƠ SỞ CỦA CÁC ĐƠN VỊ NGÀNH Y TẾ SƠN LA NĂM 2022

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT CẤP CƠ SỞ CỦA CÁC ĐƠN VỊ NGÀNH Y TẾ SƠN LA NĂM 2022

Liên hệ tìm, tải tài liệu y học: 0915.558.890

I.Đánh giá thực trạng đáp ứng một số nguyên tắc Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc – GLP tại Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Sơn La năm 2022

1. Đánh giá việc đáp ứng tiêu chuẩn thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc-GLP của Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Sơn La theo Thông tư số 04/2018/TT-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ Y tế.
2. Đề xuất một số biện pháp nhằm triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt phòng thí nghiệm tại Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Sơn La.

II.Thực trạng mô hình tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022

1. Mô tả thực trạng mô hình tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp y tế công lập năm 2022.
2. Nhận xét về ưu điểm và tồn tại của mô hình tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp y tế công lập hiện nay.

III. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý văn bản đi, đến tại Sở Y tế tỉnh Sơn La, giai đoạn 2022 – 2025

1. Thực trạng công tác quản lý văn bản đi, đến hiện nay qua thực tiễn hoạt động của Sở Y tế tỉnh Sơn La.
2. Đánh giá và đề xuất các giải pháp cụ thể để Nâng cao hiệu quả công tác quản lý văn bản đi, đến tại Sở Y tế tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025

IV.Đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Sở Y tế từ năm 2017 đến 2022

Xuất phát từ thực trạng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trong những năm qua của Sở Y tế Sơn La, đề tài đánh giá đựơc những ưu điểm, nhược điểm và đề đề xuất các giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Sở Y tế trong những năm tiếp theo

V.Đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc Molnupiravir trong điều trị Covid-19 tại cộng đồng

1.Đánh giá tính khả thi của việc tuyển chọn, chỉ định và hoàn thành điều trị của các đối tượng nghiên cứu tại cộng đồng và cơ sở y tế địa phương.
2. Xác định kết quả điều trị COVID-19 thể nhẹ thông qua tỷ lệ diễn biến nặng trên lâm sàng và xuất viện/giải phóng cách ly.
3. Mô tả các phản ứng có hại của thuốc trong quá trình điều trị theo chương trình

VI. Phân tích tình hình tài chính của Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên huyện Mộc Châu

1. Mô tả thực trạng hoạt động thu, chi tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên huyện Mộc Châu từ 2018 đến năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.
2. Phân tích một số chỉ tiêu và đánh giá kết quả hoạt động tài chính, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp tài chính phù hợp nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên huyện Mộc Châu

VII. Đánh giá kiến thức, thái độ, việc tuân thủ điều trị của bệnh nhân đái tháo đường và một số giải pháp tại huyện Sốp Cộp năm 2022

1. Đánh giá sự hiểu biết của bệnh nhân và người nhà về các dấu hiệu cách phòng ngừa và việc tuân thủ điều trị chăm sóc, các biến chứng của đái tháo đường.
2. Các dấu hiệu liên quan đến bệnh đái tháo đường; thái độ hợp tác trong điều trị; các biến chứng của bệnh đái tháo đường; cách phòng bệnh và phòng các biến chứng khi mắc bệnh

VIII.Thực trạng kiến thức về ngộ độc thực phẩm và các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi lựa chọn, sử dụng thực phẩm của người nội trợ tại 02 huyện: Thuận Châu, Mai Sơn, tỉnh Sơn La năm 2022

1. Mô tả kiến thức về an toàn thực phẩm của người nội trợ tại 02 huyện: Thuận Châu, Mai Sơn, tỉnh Sơn La năm 2022.
2. Mô tả thực hành về an toàn thực phẩm của người nội trợ tại 02 huyện: Thuận Châu, Mai Sơn, tỉnh Sơn La năm 2022

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/