NGUYÊN LÝ THỰC HÀNH CHẠY THẬN 4E

NGUYÊN LÝ THỰC HÀNH CHẠY THẬN 4E ( Principles and Practice of Dialysis )

Cuốn sách này là một đánh giá dựa trên chứng cớ của các thử thách thực tế liên quan đến những bệnh nhân được chạy thận (lọc máu).

Phần đầu tiên bao quát các cân nhắc về kỹ thuật và quy trình chẳng hạn như việc lựa chọn màng lọc và các tùy chọn chạy thận tốt nhất. Phần thứ 2 bao quát các khuyến nghị lâm sàng chẳng hạn như nhiễm trùng và điều trị các biến chứng cụ thể của bệnh thận. Cuốn sách bao gồm hàng loạt hình ảnh minh họa và các bảng biểu, biểu đồ thuốc cho các bệnh nhân chạy thận.

Ấn bản này mở rộng các chương kết quả lâm sàng hiện tại để bao gồm trầm cảm ở bệnh nhân chạy thận và cải thiện chất lượng chăm sóc. Các chương mới bao gồm chạy thận ở khoa hồi sức cấp cứu, bệnh van tim, và chạy thận ưu tiên ở bệnh nhân ghép thận.

Đây là tham khảo lý tưởng cho các chuyên gia khoa lọc máu và thận nhân tạo, các chuyên gia thận tiết niệu cũng như các bác sĩ chuyên khoa hồi sức – cấp cứu và chống độc.

Năm Xuất bản:

      2010

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

NGUYÊN LÝ THỰC HÀNH CHẠY THẬN 4E

TÓM TẮT

Principles and Practice of Dialysis

William L. Henrich

Price: $86.78

Hardcover: 752 pages

Publisher: Lippincott Williams & Wilkins;

Fourth edition (February 26, 2009)

Language: English

ISBN-10: 0781781639

ISBN-13: 978-0781781633

Product Dimensions: 8.4 x 1.3 x 10.9 inches

Shipping Weight: 3.8 pounds

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/