Tagged: sốt rét

THỰC TRẠNG MẮC SỐT RÉT Ở DÂN DI BIẾN ĐỘNG TẠI MỘT SỐ XÃ SỐT RÉT LƯU HÀNH NẶNG TỈNH ĐẮK NÔNG, HIỆU QUẢ CAN THIỆP BẰNG “ĐIỂM SỐT RÉT” (2015-2016)

THỰC TRẠNG MẮC SỐT RÉT Ở DÂN DI BIẾN ĐỘNG TẠI MỘT SỐ XÃ SỐT RÉT LƯU HÀNH NẶNG TỈNH ĐẮK NÔNG, HIỆU QUẢ CAN THIỆP BẰNG “ĐIỂM SỐT RÉT” (2015-2016)

THỰC TRẠNG MẮC SỐT RÉT Ở DÂN DI BIẾN ĐỘNG TẠI MỘT SỐ XÃ SỐT RÉT LƯU HÀNH NẶNG TỈNH ĐẮK NÔNG, HIỆU QUẢ CAN THIỆP BẰNG “ĐIỂM SỐT RÉT” (2015-2016).Sốt rét vẫn là...

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC BỆNH SỐT RÉT VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG TĂNG CƯỜNG TẠI VÙNG SỐT RÉT CÓ DÂN DI BIẾN ĐỘNG Ở BÌNH PHƯỚC VÀ GIA LAI (2016 -2017)

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC BỆNH SỐT RÉT VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG TĂNG CƯỜNG TẠI VÙNG SỐT RÉT CÓ DÂN DI BIẾN ĐỘNG Ở BÌNH PHƯỚC VÀ GIA LAI (2016 -2017)

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC BỆNH SỐT RÉT VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG TĂNG CƯỜNG TẠI VÙNG SỐT RÉT CÓ DÂN DI BIẾN ĐỘNG Ở BÌNH PHƯỚC VÀ GIA LAI...

Nghiên cứu thực trạng nhiễm ký sinh trùng sốt rét và biện pháp kết hợp Quân dân y trong phòng chống bệnh sốt rét

Nghiên cứu thực trạng nhiễm ký sinh trùng sốt rét và biện pháp kết hợp Quân dân y trong phòng chống bệnh sốt rét

Nghiên cứu thực trạng nhiễm ký sinh trùng sốt rét và biện pháp kết hợp Quân dân y trong phòng chống bệnh sốt rét cho người dân vùng biên giới tỉnh Đắk Nông (2016-2018).Sốt...

Kiến thức, thực hành của đồng bào Raglai về phòng chống sốt rét tại một số xã thuộc huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà

Kiến thức, thực hành của đồng bào Raglai về phòng chống sốt rét tại một số xã thuộc huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà

Kiến thức, thực hành của đồng bào Raglai về phòng chống sốt rét tại một số xã thuộc huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà Knowledge, practice of the Raglai ethnic community on malaria prevention...

Nghiên cứu thực trạng và các yếu tố liên quan đến mắc sốt rét tại xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Nghiên cứu thực trạng và các yếu tố liên quan đến mắc sốt rét tại xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Luận văn thạc sĩ y học Nghiên cứu thực trạng và các yếu tố liên quan đến mắc sốt rét tại xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.Bệnh sốt rét (SR) là một...

Nghiên cứu một số đặc điểm sốt rét ở Hải Phòng và hiệu quả biện pháp phòng chống

Nghiên cứu một số đặc điểm sốt rét ở Hải Phòng và hiệu quả biện pháp phòng chống

Nghiên cứu một số đặc điểm sốt rét ở Hải Phòng và hiệu quả biện pháp phòng chống Luận án tiến sỹ y học : Đỗ Mạnh Cường Chuyên ngành : Ký sinh trùng ...

Nghiên cứu thực trạng sốt rét và một số yếu tố nguy cơ mắc sốt rét trong cộng đồng các dân tộc vùng sốt rét lưu hành tỉnh Bình Định

Nghiên cứu thực trạng sốt rét và một số yếu tố nguy cơ mắc sốt rét trong cộng đồng các dân tộc vùng sốt rét lưu hành tỉnh Bình Định

Nghiên cứu thực trạng sốt rét và một số yếu tố nguy cơ mắc sốt rét trong cộng đồng các dân tộc vùng sốt rét lưu hành tỉnh Bình Định Luận án tiến sỹ...

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả hoạt động của điểm kính hiển vi trong phòng chống sốt rét ở vùng sốt rét lưu hành tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả hoạt động của điểm kính hiển vi trong phòng chống sốt rét ở vùng sốt rét lưu hành tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Luận án Nghiên cứu nâng cao hiệu quả hoạt động của điểm kính hiển vi trong phòng chống sốt rét ở vùng sốt rét lưu hành tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.Bệnh...

Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến mắc sốt rét ở đồng bào dân tộc Gia Rai xã Ianan

Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến mắc sốt rét ở đồng bào dân tộc Gia Rai xã Ianan

Luận văn Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến mắc sốt rét ở đồng bào dân tộc Gia Rai xã Ianan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai năm 2012.Bệnh...

Nghiên cứu thực trạng bệnh sốt rét của 3 xã thuộc huyện Nam Trà My tỉnh QuảngNam năm 2011

Nghiên cứu thực trạng bệnh sốt rét của 3 xã thuộc huyện Nam Trà My tỉnh QuảngNam năm 2011

Luận văn Nghiên cứu thực trạng bệnh sốt rét của 3 xã thuộc huyện Nam Trà My tỉnh QuảngNam năm 2011.Sốt rét hiện nay vẫn là một vấn đề sức khỏe quan trọng trên...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/