Nghiên cứu thực trạng sốt rét và một số yếu tố nguy cơ mắc sốt rét trong cộng đồng các dân tộc vùng sốt rét lưu hành tỉnh Bình Định

Nghiên cứu thực trạng sốt rét và một số yếu tố nguy cơ mắc sốt rét trong cộng đồng các dân tộc vùng sốt rét lưu hành tỉnh Bình Định

Luận án tiến sỹ y học : Lê Thành Đồng

Chuyên ngành : Ký sinh Trùng    : Năm bảo vệ 2001

Hướng dẫn khoa học : GS Vũ Thị Phan  ; PGS.TS Nguyễn Thị Minh Tâm

 

MÃ TÀI LIỆU

LA.2001.00548

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/