Đánh giá biến đổi sớm về hình thể và huyết đông của tim sau mổ điều trị triệt để tứ chứng Fallot bằng siêu âm-Doppler tim

Luận án Đánh giá biến đổi sớm về hình thể và huyết đông của tim sau mổ điều trị triệt để tứ chứng Fallot bằng siêu âm-Doppler tim.Tứ chứng Fallot là một bênh tim bẩm sinh khá thường gặp ở nước ta cũng như trên toàn thế giới. Tỷ lê bênh chiếm khoảng 6-15% trong tất cả các bênh tim bẩm sinh. Mặt khác đây còn là một trong những bênh tim bẩm sinh có tím thường gặp nhất, chiếm khoảng 75% các bênh tim có tím ở trẻ em trên 2 tuổi[19],[21],[22],[24],[37],[56].
Ở Việt nam cũng đã có một số công trình nghiên cứu cho thấy tứ chứng Fallot chiếm một tỷ lê cao trong các bênh tim bẩm sinh. Tỷ lê này theo Nguyễn Tấn Viên là 11,5%[12], Ke-Chu-Cheong là 22%[2], Phạm Thị Toàn là 22,5%[7] và theoTrần Kinh Trang là 22,7%[9].

MÃ TÀI LIỆU

LA.2006.00772

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Bênh thường có biểu hiên tím sớm ngay từ những tháng đầu sau sinh với diễn tiến nặng dần theo tuổi, gây ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển thể chất, tinh thần và hoạt động của trẻ. Nếu không được can thiêp phẫu thuật sớm thì trẻ bị tứ chứng Fallot thường chết trước tuổi trưởng thành do nhiều biến chứng nặng gây nên bởi tình trạng thiếu dưỡng khí trầm trọng. Trẻ có thể bị tử vong trong các cơn thiếu oxy cấp hoặc do viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, do huyết khối mạch não, do áp-xe não…
Vì tính chất nặng nề của bênh nên tứ chứng Fallot cần phải được chẩn đoán càng sớm càng tốt để đặt vấn đề can thiêp ngoại khoa kịp thời, từ đó giúp cho trẻ có được một cuộc sống bình thường.
Trước đây để chẩn đoán xác định tứ chứng Fallot và chuẩn bị tốt cho cuộc mổ, người ta thường phải tiến hành thông tim và chụp buồng tim. Tuy nhiên đây là một phương pháp thăm dò chảy máu, có nhiều tai biến, khá tốn kém và không dễ thực hiên trên trẻ nhỏ. Vì vậy phương pháp này thường chỉ được thực hiên ở một số những trung tâm lớn với các chuyên gia có kinh nghiêm và được trang bị các máy chụp mạch hiên đại.
Gần đây, phương pháp Siêu âm-Doppler tim đã được áp dụng rộng rãi trong chẩn đoán nhiều bênh tim mạch, đặc biêt là các bênh tim bẩm sinh.
Thực tế đã cho thấy Siêu âm-Doppler tim có đô chính xác khá cao không thua kém gì phương pháp thông tim và chụp mạch[39],[46],[55],[59],[63],[88]. Hơn nữa, với ưu thế là môt thăm dò không chảy máu, cho kết quả nhanh, không tốn kém lắm và có thể lặp lại nhiều lần nên ngày nay Siêu âm-Doppler tim đã trở thành môt phương pháp thăm dò được lựa chọn đầu tiên dùng để chẩn đoán xác định các bênh tim bẩm sinh[14],[87],[107],[112],[113],[123].
Trước đây ở nước ta, việc điều trị tứ chứng Fallot chủ yếu là phương pháp điều trị tạm thời với phẫu thuật Blalock. Nhưng hiện nay tại Viện Tim thành phố Hổ Chí Minh, khoa phẫu thuật lổng ngực Bệnh Viện Việt Đức ở Hà nôi và gần đây khoa phẫu thuật lổng ngực của Bệnh Viện Trung ương Huế đã tiến hành phẫu thuật mổ tim hở để sửa chữa triệt để, mở ra môt triển vọng to lớn cho những bệnh nhân mắc chứng bệnh này.
Trong tuyệt đại đa số các trường hợp thì siêu âm-Doppler tim có thể cung cấp cho phẫu thuật viên những thông tin chi tiết về từng dị tật và tổn thương phối hợp ở bệnh nhân bị tứ chứng Fallot, để lựa chọn phương pháp phẫu thuật thích hợp nhất, đổng thời đây cũng là phương pháp dùng để đánh giá môt cách chính xác kết quả sau mổ cũng như theo dõi sự tiến triển của tim diễn ra như thế nào sau mổ.
Chính vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá biến đổi sớm về hình thể và huyết đông của tim sau mổ điều trị triệt để tứ chứng Fallot bằng siêu âm-Doppler tim ” với hai mục tiêu cụ thể là:
1. Đánh giá sự biến đổi về hình thể và huyết đọng của tim trước và sau mổ điều trị triệt đểể tứ chứng Fallot.
2. Tìm hiểu mọt số yếu tố ảnh hưởng tới kết quả điều trị triệt để tứ chứng Fallot.
Trang
§ẶT VẤN ĐỂ 1
Chương 1: TổNG QUAN TÀI LIỆU 3
1.1. Lịch Sử Bênh 3
1.2. Cơ sở phôi học của tứ chứng Fallot 3
1.2.1. Hẹp đông mạch phổi 3
1.2.2. Khuyết vách liên thất 5
1.2.3. Đông mạch chủ cưỡi ngựa lên vách liên thất 7
1.2.4.Dày thất phải 7
1.3. Giải phẫu bênh lý 7
1.3.1. Hẹp đường ra thất phải 7
1.3.2. Thông liên thất 9
1.3.3. Cưỡi ngựa của đông mạch chủ lên vách liên thất 9
1.3.4. Dày thất phải 9
1.3.5. Những đặc biệt về giải phẫu khác 10
1.3.6. Môt số bất thường khác có thể gặp trong tứ chứng Fallot 10
1.4. Sinh lý bênh 11
1.5. Chẩn đoán 12
1.5.1. Triệu chứng lâm sàng 12
1.5.2. Các xét nghiệm cơ bản 15
1.5.3. Các phương tiện chẩn đoán xác định 16
1.5.4. Các thể lâm sàng của tứ chứng Fallot 25
1.5.5. Chẩn đoán phân biệt 26
1.5.6. Biến chứng 27
1.6. Điều trị 28
1.7. Tiến triển của bênh 31
1.8. Những nghiên cứu trên thế’ giới và trong nước về siêu âm- 36
Doppler tim trong tứ chứng Fallot
Chương 2: Đối TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 38
2.1. Đối tượng nghiên cứu 38
2.2. Phương pháp nghiên cứu 38
2.2.1. Tiêu chuẩn chọn bênh nhân nghiên cứu 38
2.2.2. Các bước nghiên cứu 39
2.2.3. Một số qui định trong nghiên cứu 41
2.2.3.1. Chẩn đoán mức độ nặng của bênh 41
2.2.3.2. Tiến hành làm siêu âm-Doppler tim 41
2.2.3.3. Các thông số siêu âm dùng để đối chiếu 48
2.2.3. Xử lý kết quả 50
Chương 3: KẾT QUẢ 52
3.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu 52
3.1.1. Đặc điểm chung về lâm sàng trước mổ 52
3.1.2. Lâm sàng trước và sau mổ 54
3.1.3. Xét nghiêm trước và sau mổ 55
3.1.3.1. Xét nghiêm sinh học trước và sau mổ 55
3.1.3.2. X.quang tim phổi trước và sau mổ 56
3.1.3.3. Điên tâm đồ trước và sau mổ 57
3.2. Thay đổi về hình thể và huyết động của tim trước và sau mổ 58
3.2.1. Thay đổi về hình thể tim trước và sau mổ 60
3.2.1.1. Đặc điểm của thông liên thất 60
3.2.1.2. Đặc điểm của hẹp đường ra thất phải 61
3.2.1.3. Kích thước của thất phải trước và sau mổ 68
3.3.1.4. Kích thước của thất trái trước và sau mổ 71
3.3.1.5. Tỷ lê đường kính nhĩ trái /động mạch chủ trước và sau mổ 76
3.2.2. Thay đổi về huyết động của tim trước và sau mổ 77
3.2.3. Tương quan giữa một số thông số siêu âmDoppler 78
3.2.4. Những dị tật phối hợp trong tứ chứng Fallot 80
3.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật 81
Chương 4: BÀN LUẬN 85
4.1. Bàn luận về lâm sàng và xét nghiêm trước sau mổ 85
4.1.1. Về lâm sàng 85
4.Ì.2. Về kết quả cạn lâm sàng trước và sau mo 89
4.1.2.1. Về kết quả sinh học 89
4.1.2.2. Về kết quả X.quang 91
4.1.2.3. Về kết quả điên tâm đồ 92
4.2. Bàn luận về thay đổi hình thể và huyết động của tim trước và
sau mổ 93
4.2. Ì.Thay đoi về hình thể tim trước và sau mo 93
4.2.1.1. Thông liên thất 93
4.2.1.2. Thay đổi đường ra thất phải 94
4.2.1.3. Thay đổi của thất phải trước và sau mổ 99
4.2.1.4. Thay đổi của thất trái trước và sau mổ 103
4.2.1.5. Tỷ lê nhi trái/đông mạch chủ trước và sau mổ 106
4.2.1.6. Mức đô cưỡi ngựa của đông mạch chủ lên vách liên thất 107
4.2.2. Thay đoi huyết đọng của tim trước và sau mo 107
4.2.2.1. Hở van đông mạch chủ 107
4.2.2.2. Hở van 3 lá 108
4.2.2.3. Hở van đông mạch phổi sau mổ 109
4.2.2.3. Chênh áp tối đa TP-ĐMP 111
4.2.3. Tương quan giữa các thông số siêu âm-Doppler 112
4.2.4. Dị tạt phối hợp 113
4.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật 115
KẾT LUẬN 121
TÀI LIỆU THAM KHẢQ
PHỤ LỤC 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/