Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh cho các ca phẫu thuật tại khoa ngoại bệnh viện Hai Bà Trưng.

Khóa luận tốt nghiệp dược sĩ Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh cho các ca phẫu thuật tại khoa ngoại bệnh viện Hai Bà Trưng.Nhiễm khuẩn vết mổ (NKVM) là mối quan tâm lớn nhất đối với các bệnh nhân phẫu thuật. Nó làm tăng tỷ lệ tử vong, kéo dài thời gian nằm viện và tăng chi phí điều trị của bệnh nhân. Khi kháng sinh ra đời, vấn đề này đã có hướng giải quyết. Tuy nhiên, sự nhận thức có giới hạn về cách sử dụng kháng sinh đã không phát huy hết tác dụng của kháng sinh trong việc đề phòng NKVM sau phẫu thuật. Đồng thời nó còn dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh làm hạn chế tác dụng của kháng sinh trong điều trị.

MÃ TÀI LIỆU

 DTCCS.0071

Giá :

Liên Hệ

0927.007.596


Gần đây, theo số liệu báo cáo từ các bệnh viện cho hệ thống giám sát toàn quốc về nhiễm khuẩn bệnh viện tại Hoa Kỳ năm 1991, các NKVM là loại nhiễm khuẩn bệnh viện phổ biến vào hàng thứ 3 chiếm 15% trong các nhiễm khuẩn bệnh viện. Tính trung bình, các nhiễm khuẩn này tiêu tốn 42% tổng chi phí phát sinh và có 0,62-1,9% tử vong. Các dữ liệu này cho thấy NKVM đã gây tổn thất ghê gớm về tiền bạc và tính mạng. Do đó, bên cạnh việc khiểm soát nhiễm khuẩn vết mổ nói riêng và nhiễm khuẩn bệnh viện nói chung, việc sử dụng kháng sinh có hiệu quả cũng có ý nghĩa lớn.
Tại bệnh viện Hai Bà Trưng, qua nghiên cứu tình hình NKVM ngoại khoa trong 3 tháng trên 626 bệnh nhân phẫu thuật có 3,5% bệnh nhân NKVM sau phẫu thuật. Tại bệnh viện Việt Đức, theo nghiên cứu tình hình NKVM trong 3 tháng năm 2001 thì tỷ lệ NKVM là 1,5%. Như vậy, so với bệnh viện Việt Đức, tỷ lệ NKVM ở BVHBT là tương đối lớn.
Để góp phần tìm hiểu đánh giá thực trạng sử dụng kháng sinh nhằm sử dụng kháng sinh có hiệu quả , chúng tôi tiến hành đề tài “Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh cho các ca phẫu thuật tại khoa ngoại bệnh viện Hai Bà Trưng”. Với mục tiêu:
– Tìm hiểu thực trạng sử dụng kháng sinh cho các ca phẫu thuật tại khoa ngoại bệnh viện Hai Bà Trưng từ 7/2002-12/2002.
– Đánh giá tính hợp lý, hiệu quả & kinh tế trong cách sử dụng kháng sinh. Từ đó đưa ra những kiến nghị về việc sử dụng kháng sinh trong ngoại khoa tại bệnh viện Hai Bà Trưng

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN Đ Ể……………………………………………………………………………………………….1
PHẦN I. TỘNG QUAN……………………………………………………………………………… 2
1.1. Nhiễm khuẩn vết m ổ, tình hình nhiễm khuẩn vết mổ tại bệnh viện Hai
Bà Trưng: ……………………………………………………………………………………………..2
1.1.1 .Nhiễm khuẩn vết mổ & phân loại……………………………………………..2
1.1.2.Phân loại vết mổ & nguy cơ nhiễm khuẩn………………………………… 3
1.1.3.Tình hình NKVM tại bệnh viện Hai Bà Trưng và các yếu tố liên
quan…………………………………………………………………………………………………. 3
1.1.4.Những loại vi khuẩn thường gặp trong NKVM :………………………..4
1.1.5.Độ nhạy cảm của một số vi khuẩn thường gặp trong NKVM và
NKBV với một số kháng sinh thường được sử dụng………………………….. 5
1.2.2.Sử dụng kháng sinh trong phẫu thuật……………………………………….. 7
1.2.3.Phối hợp kháng sinh trong điều trị…………………………………………..10
1.2.5.Đường dùng trong điều trị sau phẫu thuật:………………………………12
1.2.6.Dược động học của một số kháng sinh được sử dụng tại khoa
ngoại BVHBT..7….!…………. ……………I …………. …………‘…7….’………….12
PHẦN II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ú u ………………………. 16
2.1/ Đối tượng:……………………………………………………………………………………. 16
2.21 phương pháp nghiên cứu: …………………………………………………………… 16
2.2.1/Cách lấy mẫu:………………………………………………………………………… 16
2.2.2.Các chỉ tiêu khảo sát:…………………………………………………………….. 17
2.2.3.Phương pháp phân tích và xử lý số liệu :…………………………………. 17
2.2.4.Cách đánh giá:……………………………………………………………………..17
PHẦN III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN……………………………………………………….18
3.1.Khẩo sát chung:…………………………………………………………………………….. 18
3.1.1. Nhóm phẫu thuật……………………………………………………………………18
3.1.2. Giới tính:……………………………………………………………………………… 19
3.1.3. Độ tuổi:…………………………………………………………………………………19
3.1.4. Thể loại phẫu thuật:……………………………………………………………….20
3.1.5. Phân loại phẫu thuật:……………………………………………………………..21
3.1.6. Khả năng miễn dịch của bệnh nhân trước phẫu thuật:……………..22
3.1.7.Theo chức năng thận:……………………………………………………………..23
3.1.8. Tình trạng nhiễm khuẩn trước mổ:…………………………………..23
3.2. Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh:…………………………………..24
3.2.1. Mục đích sử dụng kháng sinh:……………………………………………… 24
3.2.2. Đường dùng kháng sinh trong một đợt điều tr ị :……………………. 26
3.2.3.Tần suất sử dụng các kháng sinh:………………………………………….. 27
3.2.4. Độ dài đợt điều trị sau phẫu thuật……………………………………..303.2.5. Phối hợp thuốc:……………………………………………………………………. 31
3.2.6.Khảo sát việc thay đổi kháng sinh trong quá trình điều trị:…… 35
*/ Kiểu thay đổi đường dùng kháng sinh:……………………………………….35
3.2.7. Tỷ lệ ca nhiễm khuẩn:……………………………………………………36
3.2.8.Đánh giá tính kinh tế:……………………………………………………………. 39
PHẦN IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT……………………………………………………….41
4.1.Kết luận:…… !………………………………………………………………………………… 41
4.2.Đề xuất:…………………………………………………………………………………………4

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/